בדיקת היטל השבחה

החיוב בהיטל השבחה נמסר לנישום על ידי הועדה המקומית, במקרים הבאים:

 • מכירה של נכס מקרקעין (דירה/מגרש/בית וכדו') – במקרה זה, תבחן הועדה המקומית האם אושרו תוכניות משביחות בתקופה בה החזיק המוכר בנכס.
 • בקשה להיתר בניה – במקרה זה תבחן הועדה המקומית האם מנוצלות זכויות בניה מתוכניות שלא שולם עבורן היטל השבחה בעבר.

במידה ונמצא כי קיימת חבות, שמאי מקרקעין מטעם הועדה המקומות יערוך שומת היטל השבחה, במסגרתה יעריך את עליית שווי הנכס כתוצאה מאישור אותה תכנית.

במקרים מסוימים, יכול ויחול חיוב בהיטל עקב אישורן של כמה תכנית משביחות ולכן השומה תכלול אומדן השבחה עבור מספר תוכניות.

את שומת היטל ההשבחה, תמסור הועדה לנישום בצירוף דרישת תשלום, אשר תכלול את הסכומים הקבועים בשומה, בצירוף הפרשי הצמדה וריבית בהתאם להוראות החוק.

בדיקת החבות בהיטל השבחה כוללת מספר שלבים:

 1. בדיקת הפרטים הטכניים של הנכס והתאמתם לנכס הנישום.
 2. בדיקת החישובים בשומת הועדה, פעמים שיש טעויות חשבונאיות.
 3. בדיקת התאמה בין הסכומים שנקבעו בשומת היטל ההשבחה לסכומים בדרישת תשלום שצורפה לה.
 4. בדיקה של הפרשי ההצמדה והריבית בהתאם להוראות החוק והפסיקה.
 5. סקירה של שומות מכריעות בסביבת הנכס להיטל השבחה מהתכנית בגינה חל החיוב, באמצעות אתר משרד המשפטים בקישור הבא: חיפוש החלטות שמאי מכריע
 6. בחינת סבירות המקדמים השמאיים בהם בחר שמאי הועדה להשתמש בשומתו.
 7. בדיקת ערכי השווי בשומת הועדה, ובחינת הסבירות בין היתר בהתחשב בשומות מכרעות.
 8. קריאה של מסמכי התכנית בגינה בוצע החיוב בהיטל ובחינת ההשבחה מכוחה.
 9. בדיקת זכאות לפטור מהיטל השבחה בהתאם לחוק.

קיימים פרמטרים נוספים שכדאי לבדוק, זאת בהתאם למאפיינים הייחודיים של כל נכס ושומה.

לאחר בדיקת החבות ובהתאם לממצאים, יש מספר דרכים לערעור על היטל השבחה באמצעותם ניתן להביא להפחתת היטל השבחה.

שאלה בהיטלי השבחה?
השאירו פרטים ונחזור אליכם
מאמרים נוספים
היטל השבחה על קרקע

היטל השבחה על קרקע

היטל השבחה על קרקע הוא נושא מרכזי ובעל חשיבות רבה בשוק הנדל"ן הישראלי. זהו מס שמוטל על בעלי קרקעות כאשר חלה עליית ערך בקרקע שברשותם,

קרא עוד »
היטל השבחה דירה יחידה

היטל השבחה דירה יחידה

כשזה נוגע לדיני מקרקעין רבים מאתנו מבינים מעט מאד, או בכלל לא, אך כשמדובר בקנייה של בית ישנה חשיבות רבה במיוחד בהבנת התחום הזה לעומקו,

קרא עוד »