חישוב היטל השבחה

היטל ההשבחה הוא 50% מההשבחה.

לצורך חישוב ההשבחה, נעזרת הועדה המקומית בשמאי מקרקעין מטעמה, שבוחן באמצעות הכלים שברשותו את התכניות המשביחות שחלות על הנכס, אשר יש בגינן חיוב בהיטל השבחה.

היטל השבחה הוא מס שחייבים בו בעלי מקרקעין או חוכרים לדורות בשיעור של 50% מההשבחה שנגרמה למקרקעין עקב אישורה של תכנית.

בשונה ממס שבח, המס אינו מוטל על עצם עליית שווים של המקרקעין בשוק החופשי, אלא רק על ההשבחה שגרמה התכנית ולכן בשומת ההשבחה יש לבודד את עליית שווי הקרקע עקב עליית ערך כללית של שוק הנדל"ן.

היטל השבחה חל אך ורק תכנית מתאר מקומית או מפורטת, אך לא תכנית מתאר מחוזית או ארצית (כגון תמ"א 38), ההיטל מוטל גם על השבחה שנגרמה על ידי מתן הקלה או שימוש חורג על ידי הועדה המקומית.

המועד בו נולד החיוב בהיטל השבחה, הוא מועד אישור התכנית או מתן ההקלה, אולם תשלום החיוב נדחה עד למועד מימוש הזכויות, כאשר הנישום מוכר את המקרקעין ולמעשה פוגש כסף שבאמצעותו יוכל לשלם את ההיטל או כאשר הוא מבקש לקבל היתר בניה ולנצל את אותן זכויות ובכך מקבל הנאה ממשית מההשבחה.

ההיטל מוטל על ידי הועדה המקומית לתו"ב אשר מוציאה שומות לנישומים בד"כ במועדי המימוש, הנישומים זכאים לערער על שומות אלו.

על דרכי ואפשרויות הערעור על היטל השבחה, ניתן לקרוא כאן

שאלה בהיטלי השבחה?
השאירו פרטים ונחזור אליכם
מאמרים נוספים
היטל השבחה על קרקע

היטל השבחה על קרקע

היטל השבחה על קרקע הוא נושא מרכזי ובעל חשיבות רבה בשוק הנדל"ן הישראלי. זהו מס שמוטל על בעלי קרקעות כאשר חלה עליית ערך בקרקע שברשותם,

קרא עוד »
היטל השבחה דירה יחידה

היטל השבחה דירה יחידה

כשזה נוגע לדיני מקרקעין רבים מאתנו מבינים מעט מאד, או בכלל לא, אך כשמדובר בקנייה של בית ישנה חשיבות רבה במיוחד בהבנת התחום הזה לעומקו,

קרא עוד »