היטל השבחה מה זה

בשביל להבין מה זה היטל השבחה, צריך לדעת שבעלי זכויות במקרקעין שביחס לנכס שלהם בוצעה פעולה תכנונית משביחה, חייבים בתשלום היטל השבחה בשיעור של 50% מההשבחה נכון למועד הקובע.

"פעולה תכנונית משביחה" – אישור תכנית, מתן הקלה או שימוש חורג.

"ההשבחה" – הפרש שבין שווי הנכס טרם אישור התכנית ("מצב קודם") לבין שווי הנכס לאחר אישור התכנית ("מצב חדש").

"המועד הקובע" – המועד בו אושרה התכנית.

הצידוק להיטל הוא הצורך בכיסוי הוצאות הרשות בפיתוח האזור ממנו נהנים בעלי המקרקעין. הרעיון שטמון בהיטל השבחה הוא צדק חלוקתי, לפיו בעלי הזכויות שהתעשרו כתוצאה מפעולה תכנונית של הרשות ישתפו את חברי קהילתם בהתעשרות או לכל הפחות ישתתפו בהוצאות הפעולות שגרמו להתעשרותם.

מה קובע סעיף 196 לחוק התכנון והבניה?

סעיף 196 לחוק התכנון והבניה קובע כי ועדה מקומית תגבה היטל השבחה בשיעור, בתנאים שנקבעו בתוספת השלישית ועל פיה.

ב- תוספת השלישית לחוק התו"ב מפורטים התנאים לחיוב, מקרים לפטור, דרך החיוב ודרך הערעור. במידה וחלה השבחה במקרקעין בשל פעולה תכנונית של הרשות הכוללת הרחבת זכויות הניצול בהן ישלם בעלם היטל השבחה.

למרות שהחיוב בהיטל חל עם אישור התכנית, הרשות תדרוש את תשלום ההיטל רק במימוש הזכויות בנכס, כאשר מימוש זכויות מתרחש או במכירת הזכויות בנכס או בהגשת בקשה להיתר בניה.

גובה סכום ההיטל נאמד על ידי שמאי מקרקעין מטעם הועדה המקומית אשר בוחן באמצעות הכלים המקצועיים שברשותו את עליית ערך הנכס כתוצאה מכל פעולה תכנונית משביחה.

היטל השבחה מה זה? חשוב לדעת שהיטל השבחה איננו מס שבח, מס שבח משולם לרשות המיסים עבור שבח שנוצר כתוצאה ממכירה של הזכויות. היטל השבחה משולם לרשות המקומית ולרוב אינו מושפע מסכום מכירת הזכויות או רכישתן.

בחוק מספר דרכים לערער על היטל השבחה:

  • פניה לועדה המקומית – בהתאם להוראות תיקון 84, ניתן לפנות לועדה המקומית כאשר סבור בעל הזכויות כאשר חלה טעות טכנית בשומה.
  • פניה לועדת ערר – כאשר בעל הזכויות חולק על עצם החיוב ו/או על גובה החיוב.
  • שמאי מכריע – כאשר בעל הזכויות אינו חולק על עצם החיוב אלא רק על גובה החיוב.

 

סכום החיוב בהיטל השבחה צובר הפרשי הצמדה מיום אישור התכנית ועד למועד התשלום וכן עלול לצבור גם ריבית פיגורים ככל ולא דווח לעירייה בזמן על העסקה ו/או חל עיכוב בתשלום מצד בעל הזכויות.

שאלה בהיטלי השבחה?
השאירו פרטים ונחזור אליכם
מאמרים נוספים
היטל השבחה על קרקע

היטל השבחה על קרקע

היטל השבחה על קרקע הוא נושא מרכזי ובעל חשיבות רבה בשוק הנדל"ן הישראלי. זהו מס שמוטל על בעלי קרקעות כאשר חלה עליית ערך בקרקע שברשותם,

קרא עוד »
היטל השבחה דירה יחידה

היטל השבחה דירה יחידה

כשזה נוגע לדיני מקרקעין רבים מאתנו מבינים מעט מאד, או בכלל לא, אך כשמדובר בקנייה של בית ישנה חשיבות רבה במיוחד בהבנת התחום הזה לעומקו,

קרא עוד »