מס השבחה על מכירת דירה

מס השבחה על מכירת דירה נדרש במקרים בהם נמכרת דירה ברווח, בין אם בשל תוספת כלשהי שנעשתה ובין אם מסיבה אחרת. מטרת המס היא לאפשר לרשויות להשתתף ברווחים הנובעים מההשבחה שהן יצרו ולממן פרויקטים לטובת הציבור.

מהו מס השבחה על מכירת דירה

מס השבחה על מכירת דירה הוא מס המוטל על בעל נכס כאשר הוא מוכר אותו ברווח, וזאת כתוצאה מפעולות שביצעה הרשות המקומית, כמו שינוי ייעוד המבנה למשל, אישור תוכניות בנייה או במקרים של מתן הקלות. המס נועד לאפשר לרשות לגבות חלק מההשבחה שהיא יצרה בשווי הנכס ולהשתמש בזה לצרכי שיפור התשתיות, בין היתר.

באילו מקרים חל מס השבחה על מכירת דירה

לאחר שהבנתם מה זה היטל השבחה, חשוב שתבינו גם מתי הוא חל. אם כן, היטל זה חל בעת מימוש הזכויות בנכס, כלומר במועד מכירתו וגובהו כ-50 אחוז מסכום ההשבחה. החבות במס נוצרת רק כאשר המכירה נעשית לאחר שחלה השבחה בנכס, כתוצאה מפעולות תכנוניות של הרשות המקומית.

חשוב לציין כי לא כל מכירת דירה מחייבת בתשלום מס השבחה. ישנם מקרים בהם ניתן לקבל פטור מהמס, למשל כאשר המכירה נעשית בין קרובי משפחה מדרגה ראשונה, או כאשר הנכס הועבר ללא תמורה, כלומר – ניתן במתנה.

כיצד יודעים מהו שווי הנכס

חישוב מס השבחה על מכירת דירה מתבצע על ידי שמאי מקרקעין מוסמך, המתמנה על ידי הוועדה המקומית לתכנון ובנייה. השמאי בוחן את שווי הנכס בשני מועדים: לפני אישור התוכנית המשביחה ולאחריה.

ההפרש בין שני הסכומים מהווה את סכום ההשבחה שעליו יחול המס. מסכום זה מנוכות הוצאות מסוימות שהוציא בעל הנכס, כמו הוצאות פיתוח ואגרות למיניהן הנדרשות על פי החוק. שיעור המס הסופי נקבע על פי התקנות והחוקים הרלוונטיים בכל רשות מקומית.

האם ניתן להגיש ערעור על המס שנקבע

בעל נכס שקיבל דרישה לתשלום מס השבחה על מכירת דירה רשאי להגיש השגה על השומה שנקבעה. ההשגה תידון בפני שמאי מכריע שימונה על ידי הוועדה המקומית לתכנון ובנייה.

השמאי המכריע יבחן מחדש את השומה תוך התחשבות בנימוקי ההשגה של בעל הנכס. במידה ועדיין יש חוסר הסכמה על הסכום, ניתן לערער על החלטת השמאי המכריע בפני ועדת הערר או בית המשפט לעניינים מנהליים.

באילו מקרים ניתן להפחית מס השבחה על מכירת דירה

למרות שמס השבחה על מכירת דירה נחשב לתשלום חובה, הפחתת היטל השבחה היא אפשרית במצבים מסוימים. אחת מהן היא הגשת השגה על שומת המס, כאמור. הצגת נימוקים משכנעים ונתונים מבוססים עשויה להוביל לשינוי בחישוב המס.

בנוסף, ייתכנו מקרים בהם הרשויות המקומיות מציעות הנחות או הקלות במס השבחה בהתקיים תנאים מסוימים, כמו קידום של בנייה ירוקה ועידודה באמצעות מתן הפחתה על המס או דיור בהישג יד. בכל מקרה, כדאי לברר מול הרשות האם קיימות אפשרויות כאלו בעת תשלום המס.

מהן ההשלכות הכלכליות והחברתיות של מס זה

מס השבחה על מכירת דירה מהווה מקור הכנסה משמעותי לרשויות המקומיות, ומאפשר להן לממן פרויקטים לפיתוח תשתיות ושירותים לרווחת התושבים. מנגד, המס מעלה את מחירי הדיור ועשוי להכביד על משקי בית רבים.

נכון להיום, קיים ויכוח ציבורי בנוגע להוגנות המס והשפעותיו החברתיות. יש הרואים בו כלי לחלוקה צודקת יותר של ההון, בעוד אחרים טוענים כי הוא פוגע בעיקר במעמד הביניים ומקשה על רכישת דירה. מציאת האיזון הראוי בין שני אלה הוא בהחלט מתבקש כדי להועיל לכל הצדדים המעורבים בכך.

שאלה בהיטלי השבחה?
השאירו פרטים ונחזור אליכם
מאמרים נוספים
היטל השבחה על קרקע

היטל השבחה על קרקע

היטל השבחה על קרקע הוא נושא מרכזי ובעל חשיבות רבה בשוק הנדל"ן הישראלי. זהו מס שמוטל על בעלי קרקעות כאשר חלה עליית ערך בקרקע שברשותם,

קרא עוד »
היטל השבחה דירה יחידה

היטל השבחה דירה יחידה

כשזה נוגע לדיני מקרקעין רבים מאתנו מבינים מעט מאד, או בכלל לא, אך כשמדובר בקנייה של בית ישנה חשיבות רבה במיוחד בהבנת התחום הזה לעומקו,

קרא עוד »