תכנית ח/619 חולון – היטל השבחה

תכנית ח 619 הינה למעשה תכנית להתחדשות עירונית, התכנית כוללת מספר מסלולי התחדשות:

  • מתחמים להכנת תכנית מפורטת.
  • מתחמים להתחדשות מגרשית.
  • פינוי בינוי בהגשת תכנית מפורטת.
  • הריסה ובניה בהתאם לתמ"א 38.

התכנית תחול גם לאחר פקיעת תוקף תמ"א 38.

האם התכנית הינה תכנית משביחה שמקימה חבות בהיטל השבחה?

נכון למועד כתיבת שורות אלו (6/2023) החלה הועדה המקומית להפיק שומות היטל השבחה למימוש זכויות בדרך של מכר בנכסים עליהם חלה תכנית ח/619.

בשל העובדה שתוקף התכנית הוא 7 שנים מיום אישורה, ובשל העובדה שהועדה המקומית רשאית לסרב לתת היתר או להגביל היתר לתוספת זכויות בניה ע"פ התכנית, קובעת הועדה בשומותיה כי זכויות הבניה הן זכויות "מעין מוקנות" ולעמדתה בהתאם לפסק הדין של בית המשפט העליון בעניין אליק רון, מדובר במימוש דו שלבי  ולכן בשומות היטל השבחה מחייבת הועדה בהיטל לפי 30% במימוש במכר ו-70% במימוש בהיתר.

בשומות שהגיעו לידינו, סכום היטל ההשבחה למימוש במכר נע בין 10,000 ₪ ל-100,000 ₪.

דוגמא לחישוב היטל השבחה בשומת ועדה לתכנית ח/619 :

יודגש כי אין להשליך מסכום הדרישה בנכס זה על נכסים אחרים, שכן הסכום צפוי להשתנות באופן  משמעותי מנכס לנכס בהתאם למאפייניו היחודיים של כל נכס.

באם יש ברשותך נכס בתחום התכנית, מומלץ לפנות לועדה המקומית לברור חבות טרם ביצוע העיסקה.

בימים אלה מטפל משרדנו במספר ערעורים על דרישות היטל השבחה בעסקאות מכר שנעשו לאחר אישור תכנית ח/619 (505-0464347).

במידה וקיבלת דרישה לתשלום היטל השבחה, מומלץ לבחון את הדרישה ובמידת הצורך לערער עליה, שכן ניתן לערער על שומת היטל השבחה תוך 45 יום בלבד מיום קבלתה מהועדה המקומית.

שאלה בהיטלי השבחה?
השאירו פרטים ונחזור אליכם
מאמרים נוספים
היטל השבחה על קרקע

היטל השבחה על קרקע

היטל השבחה על קרקע הוא נושא מרכזי ובעל חשיבות רבה בשוק הנדל"ן הישראלי. זהו מס שמוטל על בעלי קרקעות כאשר חלה עליית ערך בקרקע שברשותם,

קרא עוד »
היטל השבחה דירה יחידה

היטל השבחה דירה יחידה

כשזה נוגע לדיני מקרקעין רבים מאתנו מבינים מעט מאד, או בכלל לא, אך כשמדובר בקנייה של בית ישנה חשיבות רבה במיוחד בהבנת התחום הזה לעומקו,

קרא עוד »